Nele De Vos

Diëtiste & Ergotherapeute

Uw gediplomeerd diëtiste & ergotherapeute in het pajottenland

Nele De Vos

Gediplomeerd Diëtiste & Ergotherapeute

In 2007 behaalde ik mijn diploma voedings- en dieetkunde aan de Erasmushogeschool te Brussel. Daarop begon ik in 2008 als zelfstandig diëtiste in de groepspraktijk Nieuwenhoven te Sint‑Pieters‑Leeuw. Daarnaast startte ik met een eigen praktijk te Vlezenbeek. Sinds 2010 werk ik ook als diëtiste in het Militair Hospitaal te Neder‑Over‑Heembeek.

In 2019 behaalde ik mijn diploma ergotherapie aan de Odisee Hogeschool te Brussel. Na deze studies groeide de wens om te starten als zelfstandig ergotherapeut en combineer ik sinds begin 2020 mijn beide diploma’s als diëtiste en ergotherapeute.

Ik ben lid van de beroepsvereniging Ergotherapie Vlaanderen, van de Vlaamse Beroepsvereniging van Diëtisten en erkend bij het RIZIV.

DiëtisteErgotherapeute

Voedingsadvies

— waarom een diëtiste raadplegen —

Bij diëten denk je misschien aan snel afvallen en drastisch minder eten. Toch zijn er ook voedingspatronen die goed zijn voor je gezondheid en die je helpen om gewicht te verliezen. Het doel van deze gezonde diëten? In de eerste plaats preventie van gewichtstoename en obesitas, diabetes type 2, hart- en vaatziekten en kanker. Daarnaast bevordert een gezond dieet je algemene gezondheid: je fysieke, mentale en sociale welbevinden.

Ik kan u hierbij helpen! U kan bij mij terecht met vragen rond voeding en wanneer de voeding moet worden aangepast om medische redenen, zoals voedings- en dieetadvies bij gewichtsproblemen, hart- en vaatziekten (hoge bloeddruk, cholesterol, …), diabetes type 1 en type 2, maag- en darmproblemen en voedingsintoleranties.

Werkwijze

— hoe gaat een diëtiste te werk —
 • Kennismakingsgesprek
 • Individueel voedingsschema
 • Regelmatige opvolgconsultaties

Tijdens de eerste consultatie vindt er een kennismakingsgesprek plaats. Hierbij worden alle relevante medische gegevens en huidige eetgewoonten bevraagd. Vervolgens wordt er een individueel aangepast voedingsschema opgesteld en overlopen. Nadien volgen er op regelmatige tijdstippen opvolgconsultaties. Tijdens deze consultaties worden uw voedings-en leefgewoonten verder opgevolgd en bijgestuurd waar nodig. Het aantal consultaties is afhankelijk van het behandelplan.

Tarieven

— wordt voedingsadvies terugbetaald —
 • 1e consultatie: €50
 • 2e consultatie: €30
 • opvolgconsultaties: €25

De verschillende mutualiteiten voorzien een gedeeltelijke terugbetaling voor voedings- en dieetadvies. Meer informatie kan u vinden op de website van uw mutualiteit.

Personen met diabetes type 2 en personen die in een zorgtraject zitten, hebben recht op een extra terugbetaling van 2 consultaties (2 x 30 min.) per jaar.

Maak een afspraak

Ergotherapie

— wat is dat juist —

Ergotherapie is een paramedisch beroep. Het richt zich op het zo zelfstandig mogelijk uitvoeren van dagdagelijkse handelingen. Deze handelingen kunnen plaatsvinden in de eigen woon-, leef- en werkomgeving.

De ergotherapeut kan iemand, die de dagelijkse activiteiten niet meer kan uitvoeren door ziekte, trauma of beperking, een handeling opnieuw aanleren eventueel met behulp van hulpmiddelen en aanpassingen. Het doel is het optimaliseren van het functioneren van de persoon en de levenskwaliteit te verbeteren.

Voor wie?

— waarom een ergotherapeut raadplegen —

Ergotherapie richt zich zowel op kinderen, volwassenen en ouderen met lichamelijke, psychische en/of sociale beperkingen.

 • Kinderen
  • Motorische vaardigheden: evenwicht, oog-handcoördinatie, handgrepen, knippen, schrijven (voorbereidend schrijven, pengreep, schrijftempo,…)
  • Rekenstoornissen
  • Zelfredzaamheid: kleden, veters knopen, eten,…
 • Volwassenen
  • Motorische en cognitieve revalidatie voor mensen met een niet-aangeboren hersenletsel (NAH), CVA of hersenbloeding, Multiple Sclerose (MS), ziekte van Parkinson, …
  • Revalidatie na heup- of knieprothese
  • Revalidatie na een ongeval

Bij revalidatie staat het verhogen van de zelfstandigheid centraal. De ergotherapeut kan de persoon helpen bij het omgaan met de problemen of moeilijkheden die hij of zij ervaart in het dagelijks functioneren in de eigen leefomgeving. Tijdens de sessies kan er gewerkt worden rond fijne motoriek en cognitieve stimulatie. Het geven van ADL- training, advies naar hulpmiddelen en het aanreiken van een zinvolle dagbesteding kan ook een onderdeel zijn van de therapieën. Indien er aanpassingen aan de woning moeten gebeuren, kan de ergotherapeut hierbij advies geven.

 • Ouderen:
  • Motoriek: wandelen met of zonder hulpmiddelen, transfers, fijne motoriek
  • Revalidatie na val of operatie
  • Zelfredzaamheid: zich wassen, kleden, koken
  • Valpreventie

Het doel is ouderen te helpen om zo lang mogelijk thuis te wonen. Het ondersteunen en begeleiden van mantelzorgers behoort ook tot de taak van de ergotherapeut.

Werkwijze

— hoe gaat een ergotherapeut te werk —
 • Kennismakingsgesprek
  Tijdens dit gesprek worden de mogelijkheden en beperkingen bevraagd en wordt het probleem in kaart gebracht.
 • Observatie
  Om de wensen en noden van de persoon beter in kaart te brengen, worden de handelingen geobserveerd. Indien nodig worden ook assessments afgenomen. Nadien worden er doelstellingen opgesteld.
 • Therapie
  Afhankelijk van de hulpvraag worden een aantal therapiesessies uitgevoerd. Het aantal sessies is afhankelijk van het te bereiken doel.
 • Evaluatie
  Tijdens dit gesprek worden de vooropgestelde doelen gezamenlijk besproken en geëvalueerd

 

Alle tarieven zijn op vraag te verkrijgen. U kan mij hiervoor telefonisch of via mail contacteren.

Ergotherapie kan terugbetaald worden, indien dit is voorgeschreven door een revalidatiearts en er een revalidatieprogramma doorlopen is in een erkend revalidatiecentrum.

Vraagje?

— contacteer mij —

Wil u graag voedingsadvies, dan kan u altijd maandag op afspraak langskomen in de groepspraktijk Nieuwenhoven te Sint-Pieters-Leeuw. U kan telefonisch, via mail of online een afspraak maken.

Een afspraak in de privépraktijk te Vlezenbeek kan u telefonisch of via mail verkrijgen.

 

De sessies ergotherapie kunnen zowel in de praktijk als bij u thuis plaatsvinden. U kan telefonisch of via mail een afspraak maken.

Privépraktijk
Zeypestraat 34
1602 Vlezenbeek
+32 496 97 57 40
info@devosnele.be
Groepspraktijk Nieuwenhoven
Nieuwenhovenlaan 4
1600 Sint-Pieters-Leeuw
Tel: 02 377 51 78
info@devosnele.be